HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Sigma Separacija , BiH
kamenolom u Hadžićima

Od svog osnutka 1947. godine Hidrogradnja je implementirala veliki broj projekata iz gotovo svih oblasti graditeljstva
Naše djelatnostiHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju

Proizvodnja,  transport i ugradnja građevinskog materijala

Projektovanje i  izvođenje građevinskih radova

 

Osnovna djelatnost Hidrogradnje je proizvodnja, transport i ugradnja građevinskog materijala i prefabriciranih betonskih elemenata za potrebe visokogradnje i niskogradnje.
Proizvodna lepeza obuhvata raznolik asortiman betonskih elemenata, kako standardnih, tako onih izrađenih po posebnim zahtjevima kupaca.

 

1.     Lokacija Sigma – Butmir:

       IMG_6567  BETONARE                                    IMG_6568

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigma Separacija i Betonara 

 

 

Upravna zgrada Hidrogradnja dd Sarajevo

Postrojenje za proizvodnju riječnog agregata

Suvremena betonara kapaciteta 110 m³/h tipa Libherr je u potpunosti automatizirana i  predstavlja trenutno najsuvremenije postrojenje ove vrste na prostoru BiH.                                      

Laboratorij za kontinualnu kontrolu ulaznih materijala i gotove betonske smjese, uz stručno osoblje, omogućuje nam da proizvodimo sve marke betona i razne specijalne vrste betona, uključujući i betone za rad u zimskim uvjetima.

 

2. U sklopu ovog pogona posluje i kamenolom u Hadžićima u kojem se vrši eksploatacija dolomita.

IMG_6677IMG_6679IMG_6669

kamenolom   bager

Kamenolom Hadžići

3.     Proizvodnja visoko kvalitetnih vrsta agregata odvija se i u Hidrogradnjinom kamenolomu Greben lociranom u području Kaknja. U ovom kamenolomu se vrši eksploatacija lapora i laporovitog krečnjaka koji služe kao osnovna sirovina za proizvodnju portland cementa u Tvornici cementa «Kakanj».

U opusu djelatnosti su i tehnički pregledi i registracija motornih vozila i ta djelatnost se odvija na području Briješća, udaljeno oko 500 m od Stupske petlje prema Rajlovcu. Obuhvata preko 40.000 m² otvorenog prostora, kao  i  9.800 m² skladišnog prostora i radionica opremljenih za pružanje raznovrsnih usluga visokog kvaliteta, koje zadovoljavaju potrebe naše kompanije ali i potrebe vrlo zahtjevnih klijenata.

 

Izvođenje građevinskih radova i pružanje konsalting usluga za slijedeće vrste projekata:

ELEKTRO ENERGETSKI PROJEKTI
(hidro i termo elektrane)

HIDROTEHNIČKI PROJEKTI 
(brane svih tipova, tuneli, rezervoari, pumpne stanice, postrojenja za prečišćavanje voda, vodoopskrbni sistemi, kanalizacioni sistemi, riječne regulacije, irigacioni  sistemi, itd.)

OBJEKTI NISKOGRADNJE
(cestogradnja,  željeznice, cestovni i željeznički mostovi i tuneli, itd.)

ZGRADARSTVO
(stambeni objekti, sve vrste javnih i poslovnih objekata, bolnice, univerzitetski objekti, itd.)

INDUSTRIJSKI I RUDARSKI PROJEKTI
(industrijska postrojenja, podstanice, dalekovodi, objekti specijalne namjene, površinski kopovi sa pratećim objektima)

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
(Pogon za proizvodnju betonske galanterije “Sigma” u Sarajevu - sa proizvodnjom kako standardnih tako i betonskih elemenata po posebnom zahtjevu, kamenolomi u regiji Sarajeva i Kaknja)

REMONTNE RADIONICE I TRANSPORT
( Pogon RRT u Sarajevu obavlja djelatnosti tehničkog ispitivanja, remonta i održavanja svih vrsta vozila i građevinske mehanizacije, transporta, te izrade metalnih konstrukcija i instalacione radove)

PRIPREMA INVESTICIONIH PROGRAMA, NADZOR NAD INVESTICIJAMA I PROJEKTOVANJE

KONSALTING

INFORMATIČKE USLUGE


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page