HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo u stečaju
Naše djelatnosti
Hidroelektrana Bočac, BiH
Nadvožnjak Puži - Brešca, AC Rupa - Rijeka dionica Jurdani - Permani, Hrvatska

Od svog osnutka 1947. godine Hidrogradnja je implementirala veliki broj projekata iz gotovo svih oblasti graditeljstva
Naše djelatnostiIzvođenje građevinskih radova i pružanje konsalting usluga za slijedeće vrste projekata:

ELEKTRO ENERGETSKI PROJEKTI
(hidro i termo elektrane)

HIDROTEHNIČKI PROJEKTI 
(brane svih tipova, tuneli, rezervoari, pumpne stanice, postrojenja za prečišćavanje voda, vodoopskrbni sistemi, kanalizacioni sistemi, riječne regulacije, irigacioni  sistemi, itd.)

OBJEKTI NISKOGRADNJE
(cestogradnja,  željeznice, cestovni i željeznički mostovi i tuneli, itd.)

ZGRADARSTVO
(stambeni objekti, sve vrste javnih i poslovnih objekata, bolnice, univerzitetski objekti, itd.)

INDUSTRIJSKI I RUDARSKI PROJEKTI
(industrijska postrojenja, podstanice, dalekovodi, objekti specijalne namjene, površinski kopovi sa pratećim objektima)

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
(Pogon za proizvodnju betonske galanterije “Sigma” u Sarajevu - sa proizvodnjom kako standardnih tako i betonskih elemenata po posebnom zahtjevu, kamenolomi u regiji Sarajeva i Kaknja)

REMONTNE RADIONICE I TRANSPORT
( Pogon RRT u Sarajevu obavlja djelatnosti tehničkog ispitivanja, remonta i održavanja svih vrsta vozila i građevinske mehanizacije, transporta, te izrade metalnih konstrukcija i instalacione radove)

PRIPREMA INVESTICIONIH PROGRAMA, NADZOR NAD INVESTICIJAMA I PROJEKTOVANJE

KONSALTING

INFORMATIČKE USLUGE


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page