HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Brana Wadi Al Megenin, Libija
Pomorska luka Misuratah, Libija

Naša poslovna obitelj je ipak najpoznatija po implementaciji hidrotehničkih projekata
Hidrotehnički projektiIako specijalizirana za sve vrste građevinskih projekata, naša poslovna obitelj je ipak najpoznatija po implementaciji hidrotehničkih projekata, posebice brana. Hidrogradnjinu referensnu listu krasi 48 do sada izgrađenih brana raznih vrsta: betonske brane, kako gravitacione, tako i lučne, nasute brane sa glinenim ili armirano-betonskim jezgrom, nasute brane sa gabionima, te  gravitacione brane od valjanog betona.

Ako bi zbrojili zapremine vještačkih akumulacija koje je Hidrogradnja načinila izgradnjom svojih brana dobili bi akumulaciju zapremine 16 milijardi m3 vode – gotovo jedno malo more. 

Hidrogradnjina lista hidrotehničkih projekata obuhvata i rekonstrukcije i uređenje riječnih tokova i obaloutvrda, te izgradnju luka. Jednu od najvećih libijskih luka – pomorsku luku u Misurati je izgradila Hidrogradnja u suradnji sa kompanijom PIM.

Brojnim irigacionim i agroprojektima Hidrogradnja je doprinijela unapređenju i očuvanju okoliša naše planete.

Hidrogradnjinu lepezu hidrotehničkih projekata čine brojni kanalizacioni i vodoopskrbni sistemi gradova diljem svijeta. Hidrogradnja je poduzimala projekte koji uključuju izgradnju i rekonstrukciju tlačnih i gravitacionih cjevovoda, primarnih i sekundarnih mreža, vodotornjeva, rezervoara, pumpnih stanica, postrojenja za prečišćavanja vode, tlačnih i gravitacionih tunela i sl.


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page