HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo u stečaju
Naše djelatnosti
Izgradnja Prometnog projekta riječke regije, vijadukt „Bukovo“, Hrvatska
putni most preko rijeke Zujevine

Hidrogradnja se ponosi činjenicom da je svoje mjesto našla među najboljim svjetskim konkurentima
Organi društvaORGANI DRUŠTVA:

Skupština

Nadzorni odbor

Uprava

Odbor za reviziju

 


Skupština

 

Skupština dioničara - najviši organ Društva
Osnivačka Skupština održana 10.02.2004. godine i nastavak 23.02.2004. godine

 

Nadzorni odbor:

 

1. Mirsad Agović, dipl.ecc. - predsjednik
2. Mirsad Kikanović, dipl.ecc. - član
3. Salahudin Zulčić, dipl.pravn. - član
4. Adnan Frljak, dipl.pravn. – član

 

Uprava Društva:

 

1. Senad Hafizović, dipl.ing arh. - v.d.  direktora
2. Jasminka Topić, dipl.ing.građ. - v.d. izvršnog direktora - zamjenika direktora

 

 

Odbor za reviziju:

 

1. Ekrem Čagalj, dipl.ecc. - predsjednik
2. Huso Šarančić, Mr.ekon.nauka - član
3. Džemal Fako, Mr.ekon.nauka – član

 

Podaci o kapitalu:

 

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva: 70.734.262,50 KM

 

Omjer kapitala: dio osnovnog kapitala u iznosu od 67% predstavlja državni kapital, a dio osnovnog kapitala u iznosu od 33% je u vlasništvu malih dioničara.

 

Ukupan broj dionica: 5.658.741

 

Nominalna vrijednost po dionici: 12,50 KM


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page