HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Projekti u toku

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Struktura stranice
O Nama


Aktuelnosti

Projekti

Politika Kvaliteta

Naše Djelatnosti
Elektroenergetski projekti
Hidrotehnički projekti
Industrijski i rudarski projekti
Priprema investicionih programa, nadzor nad investitcijama i projektovanje
Konsalting
Objekti niskogradnje
Proizvodnja građevinskog materijala
Remontne radionice i transport
Zgradarstvo

Hidrogradnja u Svijetu

Ostali linkovi
Politika kvaliteta
Naše djelatnosti
Kontakt
Građevinska mehanizacija i oprema
Podružnica SIGMA
Kamenolom Greben
Pogon RRT Sarajevo
Informacioni sistem u matičnoj kući Hidrogradnja d.d
PROMA (Project Management) – upravljanje projektima
Kadrovi i plate
Finansijsko knjigovodstvo
Stalna sredstva
Materijalno poslovanje
Mehanizacija (mehaniza)
Atestiranje vozila
Informacioni sistem za zdravstvene ustanove
RESURSI “Hidrogradnja” PJ Libija
Trenutne aktivnosti (09.2008) “Hidrogradnja” PJ Libija
Vizija, misija i politika
Politika kvaliteta, okoline, bezbjednosti na radu i društveno odgovornog poslovanja
Kontakt
Kadrovi
Gazihusref Begova biblioteka- II faza
Imovina
Stambeno-poslovni objekat Alfa
Sanacija slijeganja trupa ceste M-20; Goražde
Gazi Husrev - Begova biblioteka IIa
Gazi Husrev - Begova biblioteka IIb
Građevinski fakultet u Mostaru
Most Čelebići - Lisičići
Most Jabuka
Most na vodotoku Dobrinja
Naplatne kućice Podlugovi
Parking Konjic
Rezervoar Blažuj
Sanacija padine na HE Salakovac
Sanacija klizišta u ul.Dalmatinska br.13 i 15
Spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page