HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
 
 

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Vizija, misija i politika"HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA, u okviru “HIDROGRADNJA”d.d. – Sarajevo, ima za cilj da bude jedna od vodećih inostranih građevinskih kompanija u Libiji i sirem regionu kao  pouzdan partner investitorima na svim značajnim investicionim projektima u građevinarstvu.

Ova vizija će se ostvariti tako što će "HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA:
•    imati fleksibilnu organizacionu strukturu, koja će omogućiti okupljanje širokog spektra stručnjaka raznih profila, potrebnih za izvođenje građevinskih    radova, prema zahtjevima investitora,
•    svojim zaposlenim obezbediti visok standard,   prosperitet i bezbjedan rad,
•    razviti kulturu poslovanja i tržišno poštenje,
•    uključiti se u programe održivog razvoja, radi zastite okoline, 
•    pravila za zastitu okoline i bezbjedan rad ugraditi u sve segmente poslovanja, kao kriterijume dobrog rada,
•    društveno odgovorno poslovati  u skladu sa propisima koji važe u zemlji domaćina i BiH,
•    aktivno djelovati u svim segmentima, uz primjenu tehnika i alata upravljanja koje važe u razvijenom svijetu.
Držeći se principa da, ono što kažemo tako i uradimo, podržani od matice “HIDROGRADNJA” d.d.– Sarajevo, kreiramo partnerske odnose sa našim kupcima – investitorima, isporučiocima, podugovaračima i društvenom zajednicom.
Naša sposobnost mijenjanja i prilagodjavanja trzistu  preduslov je za dugoročan poslovni uspjeh.


MISIJA

"HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA pruža usluge građevinskih radova na teritoriji Libije uz poštovanje nacionalnih zakonskih propisa Libije i BiH, međunarodnih standarda i pravila dobre prakse u građevinarstvu. Naša misija je da svojim radovima oplemenjujemo život i prostor,  poboljšavamo uslove okoline i da radimo na dobrobit društva, zaposlenih i vlasnika.  Kompetentnost naših zaposlenih nam omogućava da na zahteve investitora odgovaramo kvalitetnim radom, obezbjeđujući kompaniji stalni  rast i profit. Za nas su naši zaposleni najznačajniji resurs, za koje obezbjeđujemo kvalitetnu radnu sredinu, bezbjedne uslove rada i poboljsanu okolinu.


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page