HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Most Bijela, Mostar, BiH
Most Čobanija, Sarajevo, BiH

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Politika kvalitetaNaš sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta koji poštuje zahtjeve ISO 9001:2000 implementiran je u svim organizacionim dijelovima tvrtke i odnosi se na sve procese i djelatnosti Hidrogradnje.

Osnovni temelji za ciljeve strategije upravljanja kvalitetom je ispunjenje svih zahtjeva naših klijenata i neprestano poboljšavanje naših vlastitih performansi. Naš sistem upravljanja kvalitetom je koncipiran tako da omogućava kvalitetno upravljanje našom organizacijom. Sistem upravljanja kvalitetom je dio budućeg integriranog sistema koji će poštovati i zahtjeve odgovarajućih standarda koji se odnose na okoliš i bezbjednost na radu.

Naša politika kvaliteta

Hidrogradnja je opredijeljena da uspostavi, održava i neprekidno poboljšava svoj sistem upravljanja kvalitetom, usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000 u cilju:

Postizanja visokog zadovoljstva klijenata – kvalitetom naših usluga građenja i naših proizvoda, poštivanjem ugovorenih rokova i budžeta

Obezbjeđenja visokog zadovoljstva uposlenih – dobrim uvjetima rada, životnim standardom i mogučnošću za stručno usavršavanje i napredovanje u karijeri

Očuvanja životne sredine – reduciranjem i eliminiranjem štetnih utjecaja na okoliš, racionalnom potrošnjom energije i poštivanjem svih zakona o zaštiti životne sredine relevantnih za naše aktivnosti i lokacije na kojima poslujemo

Smanjenje troškova – kontinualnim poboljšanjima efektivnosti i efikasnosti svih poslovnih procesa

Obezbjeđenja pouzdanih isporučilaca – uspostavljanjem i njegovanjem partnerskih odno


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page