HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
 
 

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Gazihusref Begova biblioteka- II fazaOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora (Anex II-b) II-b faza izgradnje Gazi Husrev - Begove biblioteke u Sarajevu
Naručilac Islamska zajednica u BiH - Rijaset Sarajevo
Ugovor broj (Anex II-b) 1234/08
Datum potpisivanja Ugovora (Anex II-b) 28.04.2008.god.
Vrijednost Ugovora                                                          (Anex II-a i II-b) bez PDV-a 218.785,90
PDV 37.193,60
Vrijednost Ugovora                                                               (Anex II-b) sa PDV-om 255.979,50
Stepen završenosti radova 0%
Lokacija izvođenja Sarajevo
Datum početka radova 30 dana od dana uplate avansa
Datum završetka radova 3 mjeseca od dana uplate avansa
Dužina garantnog perioda  
Direktor projekta Senad Mašić,dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page