HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Gazi Husrev - Begova biblioteka
Gazi Husrev - Begova biblioteka

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Gazi Husrev - Begova biblioteka IIaOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora (Anex II-a) II-a faza izgradnje Gazi Husrev - Begove biblioteke u Sarajevu
Naručilac Islamska zajednica u BiH - Rijaset Sarajevo
Ugovor broj (Anex II-a) 1233/08

Datum potpisivanja Ugovora
(Anex II-a)

28.04.2008.god.
Vrijednost Ugovora (Anex II-a ) bez PDV-a 392.676,98
PDV 66.755,09
Vrijednost Ugovora (Anex II-a )
sa PDV-om
459.432,07
Stepen završenosti radova 0%
Lokacija izvođenja Sarajevo
Datum početka radova 7 dana od dana uplate avansa
Datum završetka radova 6 mjeseci od dana uplate avansa
Dužina garantnog perioda  
Direktor projekta Senad Mašić,dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page