HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Građevinski fakultet u MostaruOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Građevinskog fakulteta na lokalitetu Sjevernog logora
Naručilac Građevinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Ugovor broj  3486/07 i Aneks 1250/08
Datum potpisivanja Ugovora i Aneksa  18.10.2007. god.
Vrijednost Ugovora  i Aneksa bez PDV-a 258.804,97
PDV 43.996,84
Vrijednost Ugovora i Aneksa sa PDV-om 302.801,81
Stepen završenosti radova 38%
Lokacija izvođenja Mostar
Datum početka radova Dan po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 60 dana od dana uvođenja u posao
Dužina garantnog perioda 1 godine od dana tehničkog prijema objekta
Direktor projekta Edin Pašić, dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page