HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Most Čelebići - LisičićiOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Izgradnja desnog dijela mosta "Čelebići-Lisičići" u Opštini Konjic, od stuba br.12 do sredine raspona br.VI
Naručilac GP ŽGP d.d.  Sarajevo
Ugovor broj  121/08
Datum potpisivanja Ugovora 16.01.2008.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a 7.556.699,65
PDV 1.284.638,94
Vrijednost Ugovora i Aneksa sa PDV-om 8.841.338,59
Stepen završenosti radova 25%
Lokacija izvođenja Konjic
Datum početka radova 7 dana po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 1095 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
Dužina garantnog perioda 2 godine od dana tehničkog prijema
Direktor projekta Senad Mašić,dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page