HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Most na vodotoku DobrinjaOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Izgradnja mosta na vodotoku Dobrinja sa regulacijom između naselja MZ Otes i MZ Stup
Naručilac Općina Ilidža
Ugovor broj  3130/07 i Aneks 2097/08
Datum potpisivanja Ugovora i Aneksa  24.09.2007. i 20.06.2008.god.
Vrijednost Ugovora  i Aneksa bez PDV-a 566.592,62
PDV 96.320,75
Vrijednost Ugovora i Aneksa sa PDV-om 662.913,37
Stepen završenosti radova 83%
Lokacija izvođenja Ilidža
Datum početka radova Dan po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 120 kalendarskih dana od datuma početka radova po Ugovoru i 15 dana od početka radova po Aneksu 
Dužina garantnog perioda 2 godine od dana izvršene primopredaje radova
Direktor projekta  

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page