HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Parking KonjicOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Izvođenje radova na izgradnji parkinga kod Robne kuće u Konjicu
Naručilac "UNEVIT" d.d. Konjic
Ugovor broj  1142/08
Datum potpisivanja Ugovora  21.04.2008.god.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a 616.268,92
PDV 104.765,72
Vrijednost Ugovora sa PDV-om 721.034,64
Stepen završenosti radova 66%
Lokacija izvođenja Konjic
Datum početka radova Dan po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 90 radnih dana od dana uvođenja u posao
Dužina garantnog perioda 2 godine od datuma tehničkog prijema objekta
Direktor projekta  

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page