HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Rezervoar BlažujOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Izvođenje radova na izgradnji rezervoara Blažuj (2x2500m3)
Naručilac Općina Ilidža
JP za "Vodno područje slivova rijeke Save"
Ugovor broj  192/08
Datum potpisivanja Ugovora 18.01.2008.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.151.502,81
PDV 195.755,48
Vrijednost Ugovora i Aneksa sa PDV-om 1.347.258,29
Stepen završenosti radova 81%
Lokacija izvođenja Blažuj
Datum početka radova Dan po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 150 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora
Dužina garantnog perioda 1 godina od dana okončanja poslova
Direktor projekta Safet Borovina,dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page