HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Sanacija padine na HE SalakovacOPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora  Sanacija padine na lijevoj obali iznad izlazne građevine preljeva i temeljnog ispusta HE Salakovac
Naručilac JP Elektroprivreda BiH d.d.
Ugovor broj  1911/08
Datum potpisivanja Ugovora 03.07.2008.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a 153.030,01
PDV 26.015,10
Vrijednost Ugovora i Aneksa sa PDV-om 179.045,11
Stepen završenosti radova 13%
Lokacija izvođenja Salakovac
Datum početka radova Dan po potpisu Ugovora
Datum završetka radova 90 dana od dana uvođenja u posao
Dužina garantnog perioda 1 godina od dana izvršene primopredaje radova
Direktor projekta Edin Pašić, dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page