HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
Objekat Alfa
Gazihusref Begova biblioteka- II faza

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Sanacija klizišta u ul.Dalmatinska br.13 i 15OPĆI PODACI O PROJEKTU:

Predmet Ugovora Izvođenje radova na sanaciji klizišta u ul. Dalmatinska br.13 i 15 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo
Naručilac Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Ugovor broj 2614/08
Datum potpisivanja Ugovora 26.09.2008.god.
Vrijednost Ugovora bez PDV-a 1.649.116,51
PDV 280.349,80
Vrijednost Ugovora sa PDV-om 1.929.466,30
Vrijednost Ugovora sa PDV-om  (I faza) 1.281.958,91
Stepen završenosti radova 0%
Lokacija izvođenja Sarajevo, Općina Centar
Datum početka radova 3 dana od dana uvođenja u posao
Datum završetka radova 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
Datum završetka radova (I faza) 140 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao
Dužina garantnog perioda 2 (dvije) godine od datuma primopredaje radova
Direktor projekta Safet Borovina,dipl.ing.građ.

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page