HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo u stečaju
Projekti u toku u Libiji
Ugovor 06 Misurata - Betonara
Ugovor 06 Misurata - Reservoir

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Projekti u toku u LibijiSNOVNI PODACI O "HIDROGRADNJI" - PJ  LIBIJA

ISTORIJAT

"HIDROGRADNJA" je svoje aktivnosti u Libiji počela 1967. godine izvođenjem projekta "Vodotornjevi" u gradu Ajdabiyi. Od tada pa do danas "HIDROGRADNJA"– PJ LIBIJA, zahvaljujući primjeni savremene organizacije i najmodernijih tehnološko-tehničkih metoda, uspjela je kontinuirano biti angažovana na tržištu LIBIJA. Dostignuti rejting treba zahvaliti, prije svega, sopstvenom stručnom kadru svih zanimanja, koji su svojom sposobnošću obezbjedili ugled "HIDROGRADNJE"– PJ LIBIJA u Libiji.

DJELATNOST "HIDROGRADNJE"– PJ LIBIJA

Kompanija "HIDROGRADNJA"– PJ LIBIJA je registrovan kod višeg suda u Sarajevu pod brojem UF/I 867/95.

Pocetku rada "HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA na trzistu Libije predhodila je zvanicna registracija dana 17.07.1968. godine kod Ministarstva kuca na osnovu koje je izvrsena kategorizacija „HIDROGRADNJE” za djelatnost u oblasti javnih radova. Potom je uslijedila registracija, shodno vazecim propisima Libije, kod sljedecih institucija:

- Generalni Narodni Komitet za ekonomiju
- Komercijalni Registar
- Trgovacka Komora
- Emigration Office
- Poreska uprava
- INAS

Gore navedene registracije se redovno, shodno vazecoj zakonskoj regulativi u Libiji, uredno obnavljaju.

Vazno je napomenuti da je "HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA na osnovu respektabilnih referensi registrovana i kod najznacajnijih libijskih Investitora, kao sto su:

- Great Man-Made River Authority (GMRA)
- Nationa Oil Comapny (NOC)
- Organization for Development and Betterment of Administrative Centers (ODAC)


Djelatnost "HIDROGRADNJA" - PJ LIBIJA:
•    Projekti vodosnabdijevanja
•    Projekti snabdijevanja električnom energijom
•    Poljoprivredno-irigacioni projekti
•    Projekti brane
•    Industrijski projekti
•    Projekti visokogradnje
•    Projekti niskogradnje i naftne industrije

RESURSI “Hidrogradnja” PJ Libija

TRENUTNE AKTIVNOSTI (Septembar 2008) “Hidrogradnja” PJ Libija

VIZIJA, MISIJA I POLITIKA


POLITIKA KVALITETA, OKOLINE, BEZBJEDNOSTI

Certifikati kvaliteta:

SISTEM KVALITETA prema standardu ISO 9001:2000 (IQ Net)

SISTEM KVALITETA prema standardu ISO 9001:2000 (qualityaustria)

SISTEM UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU prema standardu OHSAS 18001:2007 (IQ Net)

SISTEM UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU prema standardu OHSAS 18001:2007 (qualityaustria)

SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJA prema standardu ISO 14001:2004 (IQ Net)

SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJA prema standardu ISO 14001:2004 (qualityaustria)


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page