HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Stabilni pogoni i podružnice u BiH
pružanje kompletne inžinjering usluge
korištenje najsavremenijih računarskih sistema i tehnologija

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
PROMA (Project Management) – upravljanje projektimaDefinisana kao prototip integralnog informacionog sistema. Namjera je bila na jednom konkretnom primjeru pokazati kako bi se trebao razvijati integralni informacioni sistem Hidrogradnje. Za podršku je izabran glavni poslovni proces iz djelatnosti Hidrogradnje – planiranje i realizacija složenih građevinskih projekata.

Prvo je realizovan dio planiranja projekta, odnosno, izrada ponuda u građevinarstvu. U osnovi ovog podsistema se nalaze registri materijala, radne snage i mehanizacije. Osnovni elementi su i normativi u građevinarstvu, odnosno, jedinične operacije koje normativno definišu koliko je radne snage, materijala i rada mehanizacije potrebno da bi se realizovala jedna jedinična građevinska operacija.

Skupine operacija formiraju složene operacije. Složene opereacije imaju strukturu sastavnice koja omogućava da bilo koja standardna ili složena operacija uđe na bilo kom nivo u jednu složenu operaciju. Na samom vrhu strukture sastavnice nalazi se projekat.

Nakon definisanja strukture jednog projekta, koji se sastoji od složenih operacija, a na čijem su dnu osnovni resursi (materijal, radna snaga i mehanizacija) moguće je dobiti izvještaje o potrebnim resursima za izvršenje kompletnog projekta, pojedinih njegovih dijelova i cijene ukupnog posla ili samo jednog dijela. Moguće je kalkulisati cijenu izmjenom cijena resursa ili drugim izmjenama u strukturi projekta.

Definisana struktura jednog projekta se prepisuje u neki softver za planiranje. Odabir Hidrogradnje je bila Primavera. U Primaveru se prosljeđuju odabrane planske stavke zajedno sa pripadajućim količinama resursa. U Prmimaveri se vrši mrežno planiranje projekta, određuju se vremenski okviri, planirana vremena pojedinih operacija i plan nabavke resursa. Iz Primavere se planski obrađene stavke vraćaju nazad u Promu zajedno sa svojom proračunatom vremenskom dimenzijom.

Dalje se kroz Promu vrši praćenje realizacije na gradilištu. Planske stavke ili tenderske stavke se prate po dinamici realizacije, potrošnji resursa i daje se pregled finansijske i materijalne uspješnosti projekta. Na žalost praćenje realizacije projekta na gradilištu nije baš u velikoj mjeri zaživilo na gradilištima Hidrogradnje.


Proma tehnologija 


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page