HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Stabilni pogoni i podružnice u BiH
pružanje kompletne inžinjering usluge
korištenje najsavremenijih računarskih sistema i tehnologija

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Kadrovi i plateOvo je jedan od prvih informacionih podsistema kojim je razvijen u Hidrogradnji. Usko su povezani i podaci iz kadrova se direktno koriste za plate. Kadrovi obiluju ličnim podacima o svakom radniku. Svi relevantni podaci su zastupljeni. Njegova karakteristika u Hidrogradnji je strahovita fluktuacija radnika sa jednog gradilišta na drugo. Izdavanje rješenja je automatizovano i preduvjet da bi se promjenili neki od bitnih podataka u personalnoj evidenvciji.

Jedan od bitnih podataka koji se koristi za obračun plate je radni staž radnika koji se crpi direktno iz personalne evidencije i obračunava direktno za potrebni datum. Karakteristika plata je mnoštvo prilično specifičnih vrsta plaćanja koje se koriste isključivo u građevinarstvu.
Na platu radnika značajkno utiču vremenski uvjeti, uvjeti na gradilištu, a svaki posl0ovođa insistira na mogućnosti da nagradi radnika koji postiže veće radne rezultate.

Uplata plata na banku, evidencije o kreditima radnika, odbijanje rata direktno na obračunatu platu je u najvećoj mjeri automatizovano.
Prisutan je veliki broj izvještaja koji se po zakonu moraju dostavljati nadležnim institucijama. Jake su veze gradilišta i direkcije, čak se i plate iz Libije i Hrvatske integralno obrađuju u jedinsvenoj bazi podataka. Nakon obračuna plate se direktno knjiže u knjigovodstvo, odnosno generše se nalog koji nakon toga biva proknjižen.


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page