HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo

Naše djelatnosti
pružanje kompletne inžinjering usluge
korištenje najsavremenijih računarskih sistema i tehnologija

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Mehanizacija (mehaniza)Podsistem „MEHANIZA“ je razvijen za potrebe Sektora za mehanizaciju, a bazira se na  EVIDENCIJI, EKSPLOATACIJI i ODRŽAVANJU sredstva rada. Obiluje sa mnoštvom tehničkih podataka, podataka o kretanju sredstva rada, te, i podacima o rukovaocima sredstava rada, a sve u cilju optimalnog korišćenja sredstva rada (u daljem tekstu SR).

Evidencija – sadrži osnovne tehnićke karakteristike SR-a, podatke o motoru, sklopovima motora kao i o ostalim sklopovima SR-a, servisne podatke o SR-a, prati kretanje SR-a po gradilištima, a vodi se i evidencija o tehničkim pregledima SR-a.

Eksploatacija – prati rad SR-a na svakoj poziciji, vodi evidenciju o zastojima u toku rada, evidenciju o rukovaocima SR-a i njihovom radu, evidenciju o potrošnji goriva kao i evidenciju o nabavci i portošnji guma.

Održavanje – vodi evidenciju o tekućem i investicionom održavanju SR-a.
Ovaj podsistem obiluje sa mnoštvom izvještaja i upita na više nivoa i parametara, a sve sa ciljem donošenja brzih i adekvatinh odluka o angažovanju sredstva rada.


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page