HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo u stečaju

Stabilni pogoni i podružnice u BiH
pružanje kompletne inžinjering usluge
korištenje najsavremenijih računarskih sistema i tehnologija

Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim kompanijama u svijetu
Informacioni sistem za zdravstvene ustanoveUspjeh u sopstvenoj kući, inicirao je i djelatnosti u pružanju sličnih usluga na tržištu. Informacione tehnologije kreirane u Hidrodata-Inžinjering-u, našle su svoju primjenu i u drugim poslovnim sistemima (Opća bolnica Sarajevo, Univerzitetski klinički centar Tuzla, GP «-Put» Sarajevo). Pružajući svoje usluge brojnim klijentima na BH tržištu, razvijeni su i specijalni informacioni sistemi, kao što je na primjer informacioni sistem za zdravstvene institucije.
U  obimu slobodnog tržišnog  nastupa izvršen je prenos realizovane informacione tehnologije  u poslovni sistem: - OPĆA BOLNICA „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo. Po principu namjenske izgradnje integralnih informacionih sistema izrađen je INFORMACIONI SISTEM ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE iz oblasti primarne, sekundarne i visokodiferencijalne zdravstvene zaštite za sve tipove javnih ili privatnih zdravstvenih ustanova.

Tako je nastao Informacioni sistem pod nazivom OBIS sa podsistemima  za :

-    Prijem pacijenata
-    Laboratorija
-    Fizikalna terapija
-    STK
-    Evidencija medicinskih usluga
-    Fakturisanje
-    Izvještavanje Uprave i odgovarajućih medicinskih ustanova
-    Klinička apoteka


Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page